Th8
01

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

      Với nỗ lực và mong muốn “hợp tác để phát triển”, 33WIN : Trang Chủ đã tạo dựng được liên kết hợp tác với nhiều trường, viện, tổ chức trong nước. Bên cạnh đó, liên kết với công nghiệp là một nội dung được Nhà […]

Chi tiết
Th8
01

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

    Trường ĐHCN không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục mà còn hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế có uy tín nhằm tạo kết nối người học – nhà trường và doanh nghiệp cũng như huy động được các nguồn tài trợ, học bổng từ các […]

Chi tiết
Sơ đồ trang web