GIỚI THIỆU

          33WIN : Trang Chủ được thành lập theo Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg ngày 25/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học trực thuộc 33WIN với hai nhiệm vụ như sau:

             1. Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ;

              2. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

       Sứ mạng của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao và bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến mũi nhọn trên cơ sở phát huy thế mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông. Nhà trường cũng đã xác định sứ mạng tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị đại học đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước. Sứ mạng này hoàn toàn phù hợp và thống nhất với chủ trương, giải pháp và các mục tiêu của Chương trình đổi mới toàn diện giáo dục đại học mà Đảng và Nhà nước đang triển khai thực hiện.

       Sau gần hai mươi năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công nghệ đã và đang từng bước thực hiện nhiệm vụ và dần khẳng định là một trường đại học có vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ đạt 75%, tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt  25%, tỷ lệ công bố quốc tế tăng nhanh hằng năm. Môi trường đào tạo chuẩn mực chất lượng cao đã được thiết lập với hệ thống chương trình đào tạo được phát triển, hoàn thiện ở mọi bậc đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật; chất lượng đào tạo được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Phần lớn các chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ được kiểm định chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) và theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Công nghệ còn là đối tác tin cậy của hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghiệp lớn trên thế giới. Nhà trường đi đầu và triển khai có hiệu quả hoạt động hợp tác “Trường – Viện – Doanh nghiệp”.

        Sinh viên Trường ĐHCN đạt thành tích cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế như kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC, PROCON, Imagine cup,…Sinh viên tốt nghiệp được xã hội đón nhận và đánh giá cao; tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau một năm cao. Cựu sinh viên của Nhà trường đã từng bước trưởng thành và đã có những đóng góp đáng kể cho phát triển khoa học công nghệ, kinh tế xã hội cho đất nước. Trường Đại học Công nghệ đã và đang là một địa chỉ đào tạo có uy tín, tin cậy, hấp dẫn, thu hút được những sinh viên có chất lượng.

Bài viết liên quan