Th8
10

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN

33WIN : Trang Chủ cần tuyển giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho các Khoa, Viện, Bộ môn thuộc Trường, cụ thể như sau: I. Vị trí công tác Khoa Công nghệ Thông tin: Giảng viên có trình độ tiến sĩ tốt […]

Bởi Bùi Ngọc Thăng | Tuyển dụng . Uncategorized @vi
Chi tiết
Th4
04

Tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2024

Căn cứ Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định 85/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều điều của Nghị […]

Chi tiết
Th9
06

33WIN : Trang Chủ tuyển nhân viên trực giảng

33WIN : Trang Chủ cần tuyển 01 nhân viên trực giảng, cụ thể như sau: 1. Nhiệm vụ Đảm bảo trang thiết bị giảng dạy hoạt động tốt, lớp học sẵn sàng cho hoạt động dạy và học; Chuẩn bị phòng chờ giảng sẵn sàng để phục vụ […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tuyển Dụng . Tuyển dụng
Chi tiết
Th7
17

33WIN : Trang Chủ tuyển dụng chuyên viên lao động hợp đồng

33WIN : Trang Chủ cần tuyển 01 chuyên viên lao động hợp đồng tại đơn vị của Trường, cụ thể như sau: I. Tuyển dụng kế toán viên: 01 người 1. Nhiệm vụ Thực hiện các nhiệm vụ của kế toán viên thuộc phòng Kế hoạch Tài chính. […]

Bởi Tuyết Nga | Tuyển dụng
Chi tiết
Th4
04

33WIN : Trang Chủ tuyển dụng chuyên viên lao động hợp đồng

    33WIN : Trang Chủ cần tuyển 03 chuyên viên lao động hợp đồng tại các đơn vị của Trường, cụ thể như sau: I. Tuyển dụng chuyên viên: 03 người 1. Vị trí làm việc Công tác khảo thí; Công tác đào tạo; Công tác hành […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp . Tuyển dụng
Chi tiết
Th3
31

Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính kỹ thuật năm 2023

   Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ theo Thông báo số 54/TB-ĐHCN ngày 10/02/2023 về việc tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023 và Thông báo số 117/TB-ĐHCN ngày 23/3/2023 về việc thông báo kết quả thi Vòng […]

Bởi Tuyết Nga | Tuyển dụng
Chi tiết
Th3
24

Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023

    Thực hiện Thông báo số 54/TB-ĐHCN ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023;      Căn cứ Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật Trường Đại học Công […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tuyển Dụng . Tuyển dụng
Chi tiết
Th3
17

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023

    Thực hiện Thông báo số 54/TB-ĐHCN ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023;     Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hành chính, kỹ thuật […]

Bởi Tuyết Nga | Tuyển dụng
Chi tiết
Th2
10

Tuyển dụng viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023

      Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức thi tuyển viên chức hành chính, kỹ thuật năm 2023, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng Vị trí Số lượng Chuyên viên Công việc đào tạo 3 Công việc khảo thí 1 Công việc người học 2 Công việc khoa học […]

Bởi Tuyết Nga | Tuyển dụng
Chi tiết
Trang 1 của 212
Sơ đồ trang web