Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn thông

    Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn thông được thành lập theo quyết định số 178/TCCB ngày 06/03/2001 của Giám đốc 33WIN trực thuộc Khoa Công Nghệ – ĐHQGHN, được tổ chức lại theo quyết định số 71/TCCB-CTSV ngày 04/3/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Điện tử – Viễn Thông; chế tạo các sản phẩm điện tử chuyên dụng; phát triển và thử nghiệm các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực ra đa, xử lý tín hiệu số và tương tự, truyền thông; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ.

     1. Tổ chức bộ máy

  • Phó Giám đốc trung tâm: PGS. TS. Bùi Thanh Tùng
  • Chuyên viên hành chính: CN. Trần Thị Tuyết Nhung

     2. Hoạt động của trung tâm

        Trung tâm nghiên cứu điện tử viễn thông hoạt động theo phương châm: “Nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật công nghệ mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong nước và nước ngoài”.

       Trong những năm qua, Trung tâm đã đạt được một số thành tích nổi bật đối với nghiên cứu khoa học. Từ năm 2007 đến nay, Trung tâm đã thực hiện và hoàn thành 6 đề tài các cấp, trong đó có đề tài cấp Nhà nước, cấp Thành phố và cấp Đại học Quốc gia. Bên cạnh đó, tại các Hội chợ Techmart từ năm 2006 đến nay, Trung tâm tham gia triển lãm các sản phẩm và thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ tại Techmart. Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm đã công bố gần 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế, tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

          Đặc biệt, Trung tâm đã được cấp 02 Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích trong lĩnh vực siêu cao tần. Cụ thể,

        – Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1355. Tên sáng chế: Máy phát tín hiệu mã kiểm soát không lưu do Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tại Quyết định số 10714/QĐ-SHTT ngày 29/02/2016.

        – Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1377. Tên sáng chế: Máy phát tín hiệu dải rộng dùng cho radar thế hệ mới do Cục Sở hữu trí tuệ  – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tại Quyết định số 20931/QĐ-SHTT ngày 19/04/2016.

         Ngoài hoạt động nghiên cứu khoa học, Trung tâm còn chú trọng đến lĩnh vực đào tạo góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghệ cao cho xã hội. Trung tâm đã tham gia đào tạo trên 40 thạc sỹ, 03 tiến sỹ và rất nhiều cử nhân ngành Điện tử viễn thông.

         Hiện nay, đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Trung tâm trẻ và có đam mê với lĩnh vực điện tử viễn thông được tổ chức gồm các nhóm sinh viên, học viên cao học và cộng tác viên hợp đồng theo nhiệm vụ.

      3. Địa chỉ liên hệ

Phòng P201-Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024). 3754 7728; Fax: (024) 3754 7460