Đào tạo đại học

       Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN tổ chức đào tạo các ngành học hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư bao gồm các ngành thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, tự động hóa và một số ngành công nghệ cao liên ngành.

      Chương trình đào tạo được thiết kế đáp ứng nhu cầu xã hội và xu thế phát triển chuyên môn ngành nghề và hội nhập quốc tế.

       Các ngành đào tạo, văn bằng và chương trình đào tạo như sau:

TT Ngành/chương trình Văn bằng tốt nghiệp Thời gian đào tạo chuẩn (năm)
1 Công nghệ thông tin CLC Cử nhân 4
2 Khoa học máy tính CLC Cử nhân 4
3 Hệ thống thông tin CLC Cử nhân 4
4 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC Kỹ sư 4,5
5 Công nghệ thông tin Cử nhân 4
6 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Cử nhân 4
7 Trí tuệ nhân tạo Cử nhân 4
8 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông CLC Cử nhân 4
9 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư 4,5
10 Kỹ thuật robot Kỹ sư 4,5
11 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử CLC Cử nhân 4
12 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư 4,5
13 Cơ kỹ thuật Kỹ sư 4,5
14 Vật lý kỹ thuật Cử nhân 4
15 Kỹ thuật năng lượng Kỹ sư 4,5
16 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Kỹ sư 4,5
17 Công nghệ hàng không vũ trụ Kỹ sư 4,5
18 Công nghệ nông nghiệp Kỹ sư 4,5
19 Thiết kế công nghiệp và đồ họa (ngành đào tạo thí điểm) Cử nhân 4

(CLC: chất lượng cao)

    Chương trình đào tạo được thiết kế và vận hành theo phương thức tín chỉ, sinh viên có thể chủ động thiết kế lộ trình học tập, học gia tăng các môn học lựa chọn hoặc các môn học thuộc các chương trình đào tạo khác theo nhu cầu và năng lực cá nhân. Đồng thời, sinh viên có cơ hội học và được cấp văn bằng thứ 2 (bằng kép) với một số chương trình trong Trường ĐHCN cũng như các trường đại học khác trong ĐHQGHN.

    Với chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên được học bổ sung một số học phần nâng cao về chuyên môn và kỹ năng, trong đó tối thiêu 40% môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh.

    Sinh viên được thực hành thực tập trên hệ thống trang thiết bị và phòng máy tính hiện đại, được cung cấp tài nguyên học liệu số. 100% môn học có website hỗ trợ giảng dạy, học tập.

    Từ học kỳ hè năm thứ 3, sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp.Trường ĐHCN hợp tác chặt chẽ với một số tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp hàng đầu để cung cấp môi trường thực tập và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Bài viết liên quan