Chương trình đào tạo ngành Thiết kế công nghiệp và đồ họa

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

–  Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Thiết kế công nghiệp và đồ họa

+ Tiếng Anh: Industrial and Graphic Design

– Mã số ngành đào tạo: Ngành đào tạo thí điểm

+ Mã số đề xuất: 7529012

– Trình độ đào tạo: Đại học

– Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

– Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

– Thời gian đào tạo: 04 năm

–  Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Thiết kế công nghiệp và đồ họa

+ Tiếng Anh: Bachelor of Industrial and Graphic Design

2.  Mục tiêu của chương trình đào tạo

Mục tiêu chung

Mục tiêu tổng quan của chương trình đào tạo cử nhân Thiết kế Công nghiệp và Đồ họa là đào tạo các công trình sư, tổng công trình sư trong lĩnh vực thiết kế kĩ thuật và công nghiệp; cung cấp cho người học những kiến thức về nền tảng và chuyên sâu về kĩ thuật, công nghệ, mĩ thuật và đồ họa trong thiết kế hệ thống, trang thiết bị, thiết kế sản phẩm công nghiệp, đồ họa và thiết kế mĩ thuật. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể nghiên cứu, ứng dụng kiến thức chuyên ngành, liên ngành và thực tế xã hội để tìm ra giải pháp tối ưu các bài toán đặt ra trong thiết kế công nghiệp và đồ họa.

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng; có tầm nhìn, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, có kiến thức và kĩ năng tốt, có khả

năng làm việc trong các dự án thiết kế lớn hay phụ trách các dự án thiết kế, làm việc tại các công ty thiết kế trong và ngoài nước. Sinh viên cũng có thể đào sâu nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, làm tiếp thạc sĩ, tiến sĩ hay trở thành các chuyên gia, công trình sư, tổng công trình sư của các dự án thiết kế lớn.

Mục tiêu cụ thể

Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên:

  • Các kiến thức về nền tảng trong thiết kế công nghiệp và thiết kế đồ họa;
  • Các kiến thức về thiết kế hệ thống, trang thiết bị, chi tiết máy, nhà xưởng, các công trình và sản phẩm công nghiệp;
  • Các kiến thức về thiết kế tương tác người máy, xử lí ảnh, thị giác máy trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật đồ họa;
  • Các kiến thức về thiết kế mĩ thuật, thiết kế đồ họa như nhận diện thương hiệu, sản phẩm hay thiết kế quảng cáo, sản phẩm và thiết kế nội thất nhà ở, trang thiết bị, khách sạn, khu nghỉ dưỡng;
  • Các kiến thức về kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm, công trình, hệ thống, chất lượng của thiết kế nội thất và đồ họa;
  • Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng;
  • Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh), kĩ năng sử dụng các công cụ thiết kế, kĩ năng phân tích, giải quyết các vấn đề chuyên môn;
  • Kiến thức và kĩ năng để đề xuất giải pháp và thiết kế được sản phẩm kĩ thuật, công nghiệp và đồ họa;
  • Hiểu biết về tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc; khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và cải thiện hiệu quả công việc; kĩ năng học tập suốt đời, tầm nhìn và tư duy khởi nghiệp sáng tạo;
  • Có các đồ án, thực hành thực tập sâu, sát theo các chuyên ngành.

3. Thông tin tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và ĐHQGHN, và Đề án tuyển sinh được ĐHQGHN phê duyệt hàng năm (nếu có).

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh do Bộ GDĐT và ĐHQGHN quy định

Đối tượng dự tuyển: Theo quy định của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN.

Dự kiến quy mô tuyển sinh: Theo chỉ tiêu được ĐHQGHN giao hàng năm.

Bài viết liên quan