Chương trình đào tạo ngành Thiết kế công nghiệp và đồ họa

Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2024 trở đi: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo 

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế công nghiệp và đồ họa

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh và Kĩ năng bổ trợ): 135 tín chỉ – Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế công nghiệp và đồ họa

1. Về kiến thức PLO 1. Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng. PLO 2. Vận dụng các kiến thức về công nghệ kĩ thuật và nghệ […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế công nghiệp và đồ họa

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo –  Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Thiết kế công nghiệp và đồ họa + Tiếng Anh: Industrial and Graphic Design – Mã số ngành đào tạo: Ngành đào tạo thí điểm + Mã số đề xuất: 7529012 – Trình độ đào tạo: Đại […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ hàng không vũ trụ

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của CTĐT (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ): 152 tín chỉ: – Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ): […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật

Người học sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây: 1. Chuẩn đầu ra về kiến thức PLO 1. Diễn giải được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ hàng không vũ trụ

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo – Tên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt: Công nghệ Hàng không Vũ trụ + Tên tiếng Anh: Aerospace Engineering – Mã số ngành đào tạo: 7519001 (Ngành đào tạo thí điểm) – Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt – Danh hiệu tốt nghiệp: […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kĩ năng bổ trợ): 135 tín chỉ – Khối kiến thức chung: 26 tín chỉ – Khối kiến thức theo lĩnh vực: 19 tín chỉ […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết
Trang 1 của 1712345...10...Trang cuối »
Sơ đồ trang web