Th3
27

Danh sách SV nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ về […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th3
13

Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ chi phí học tập/hỗ trợ học tập, học kỳ II năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục Đại học; Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th2
27

Cập nhật danh sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí, học kỳ II năm học 2023-2024

Theo thông báo ngày 01/02/2024: /nop-ho-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2023-2024/ Hiện nay đã hết thời gian gian nộp hồ sơ MGHP HKII năm học 2023-2024. Phòng CTSV trường ĐHCN xin cập nhật danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ (tính đến hết ngày 27/02/2024) (đính kèm). Các trường hợp đã có hồ sơ bản gốc nhưng còn chưa kê khai thông […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th2
01

Nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập học kì II năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục Đại học; Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th2
01

Nộp hồ sơ nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; và căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th2
01

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2023-2024

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th12
18

Miễn giảm học phí và kinh phí được hưởng theo chế độ, trong học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc 33WIN, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
05

Nộp hồ sơ nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; và căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Trang 1 của 812345...Trang cuối »
Sơ đồ trang web