Th4
17

Triển khai thu học phí trong của sinh viên trong học kỳ II năm học 2023-2024

Trong học kì II năm học 2023-2024, Nhà trường đã ban hành định mức học phí và dự kiến thời gian thu học phí (HP) của các sinh viên CTĐT chuẩn, sinh viên học bằng kép, ….. (sau đây gọi chung là người học).  Nhà trường thông báo về hình thức và thời hạn nộp […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th4
11

Chương trình học bổng Chính phủ du học tại Ca-dắc-xtan năm 2024

Nhà trường nhận được Thông báo số 337/TBBGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08 tháng 04 năm 2024 về việc tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2024 như sau: 1. Số lượng học bổng: Cấp 03 học bổng trình độ đại học; 2. Các thông tin về thời […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th4
10

Cấp học bổng thu hút đầu vào, học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên các ngành CNNN, CN KTXD, CN HKVT khóa QH-2023

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc 33WIN ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th4
10

Lễ trao học bổng K-T năm học 2023-2024

 33WIN (ĐHQGHN) tổ chức Lễ trao học bổng K – T, năm học 2023 – 2024 với các thông tin cụ thể sau:  1. Thời gian:  Thời gian đón tiếp sinh viên: Từ 8:00 – 8:45, ngày 16/4/2024 (Thứ Ba).  Thời gian đón tiếp đại biểu: Từ 8:45 – 8:55, […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th4
09

Hoàn trả học phí cho sinh viên thuộc chương trình Chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc 33WIN ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;  Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th4
03

Dự kiến thời gian thu học phí của SV trong HKII, năm học 2023-2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách các sinh viên đã đăng ký môn học và dự kiến thu học phí trong học kỳ II, năm học 2023-2024. Đề nghị các sinh viên: 1. Đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo chuẩn: – Kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th4
03

Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting”

33WIN và Quỹ học bổng Toshiba đã tổ chức Lễ trao học bổng Toshiba năm học 2023 – 2024 cho 7 học viên cao học và 13 sinh viên (danh sách) vào ngày 14/11/2023. Theo quy định của Quỹ học bổng, người nhận học bổng phải báo cáo kết quả […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th3
27

Danh sách SV đề nghị xét nhận học bổng Annex, học kỳ II năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn số 1048/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 15 tháng 3 năm 2024, của 33WIN, thông báo về chương trình học bổng Annex, học kỳ II năm học 2023-2024 và căn cứ kết luận ngày 26/3/2024 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng–Kỷ luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn các sinh viên có tên trong Danh […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Trang 1 của 9412345...102030...Trang cuối »
Sơ đồ trang web