Th10
30

Các sản phẩm sẵn sàng chuyển giao

Nhóm sản phẩm CNTT 1. Hệ thống kiểm tra trùng lặp văn bản tiếng Việt http://doit.uet.vnu.edu.vn/ Tác giả: TS. Võ Đình Hiếu và cộng sự Các cơ quan hiện đang ứng dụng sản phẩm: – Học viện Khoa học, Công nghệ và ĐMST (trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ) – Trường Đại học Vinh […]

Chi tiết
Sơ đồ trang web