Th10
04

Mẫu biểu về trình bày khóa luận và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên

     Nhà trường cung cấp mẫu biểu về trình bày khóa luận tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên. Sinh viên thực hiện theo đúng quy định và mẫu biểu Trường ban hành       – Quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp CLC và chuẩn: Dành cho sinh viên chương […]

Bởi Tuyết Nga | Thủ tục hành chính
Chi tiết
Th7
25

Các thủ tục hành chính và mẫu biểu

Sinh viên tham khảo các thông tin cần thiết tại sổ tay sinh viên: http://handbook.uet.vnu.edu.vn/ 1. Xin cấp Giấy chứng nhận là sinh viên của trường Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, vào mục số 1 chọn loại giấy chứng nhận phù hợp, nhận kết quả sau 01 ngày làm việc tại Phòng Công tác sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Thủ tục hành chính
Chi tiết
Sơ đồ trang web