Th10
25

Cập nhật báo cáo tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên […]

Chi tiết
Th5
12

Cập nhật báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 sau 1 năm ra trường

    Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh […]

Chi tiết
Th11
24

Báo cáo tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2021 (K60, K61, K62, K63)

    Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh […]

Chi tiết
Th5
20

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên QH-2016-I/CQ (K61) tốt nghiệp

   Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. […]

Chi tiết
Th11
10

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên QH-2015-I/CQ (K60) tốt nghiệp

    Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh […]

Chi tiết
Th11
06

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên QH-2014-I/CQ (K59) tốt nghiệp

    Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh […]

Chi tiết
Th11
09

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên QH-2013-I/CQ (K58) tốt nghiệp

   Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. […]

Chi tiết
Th9
28

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên QH-2012-I/CQ (K57) tốt nghiệp

   Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. […]

Chi tiết
Sơ đồ trang web