Công đoàn

  1. Tổ chức, bộ máy

         Công đoàn Trường Đại học Công nghệ là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn 33WIN và thuộc quản lý của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, hoạt động tuân theo điều lệ của Công đoàn Việt Nam.

        Công đoàn Trường Đại học Công nghệ được thành lập cùng với sự ra đời của Nhà trường vào tháng 05/2004 do GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu làm Hiệu trưởng sáng lập Trường. Trải qua 5 nhiệm kỳ công tác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn các cấp trong Trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của Nhà Trường.

      Hiện tại, công đoàn có 230 công đoàn viên sinh hoạt ở 5 công đoàn bộ phận là:

– Công đoàn Khối Hiệu bộ

– Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin

– Công đoàn Khoa Điện tử Viễn thông

– Công đoàn Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

– Công đoàn Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

     Ban chấp hành Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 có 9 thành viên, Ban thường vụ Công đoàn gồm 3 người:

Stt Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Trịnh Anh Vũ Chủ tịch

2

ThS. Trần Thị Cẩm Lệ Phó Chủ tịch

3

PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng Ủy viên thường vụ

4

TS. Đặng Đức Hạnh Ủy viên

5

TS. Đỗ Đức Đông Ủy viên

6

ThS. Lương Việt Nguyên Ủy viên

7

TS. Nguyễn Nam Hoàng Ủy viên

8

TS. Bùi Đình Tú Ủy viên

9

ThS. Phan Thị Cẩm Ly Ủy viên

      2. Các hoạt động tiêu biểu

      – Bảo vệ quyền lợi người lao động: Ban chấp hành Công đoàn luôn sâu sát lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, người lao động. Phát hiện những trường hợp quyền lợi người lao động bị vi phạm, kiến nghị với chính quyền để giải quyết kịp thời.

      – Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất người lao động: Tổ chức thăm hỏi gia đình người lao động khi có hiếu, hỉ. Động viên quyên góp những trường hợp khó khăn trên tinh thần tương thân tương ái;  Tham gia xây dựng điều phối quĩ phúc lợi đảm bảo lợi ích vật chất cho người lao động các dịp lễ, tết, nghỉ hè…; Tham gia tổ chức bếp ăn nội bộ đảm bảo sức khỏe, vệ sinh và tiết kiệm thời gian sức lực cho cán bộ và người lao động; Tham gia giáo dục truyền thống thông qua kết nối Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức.

      – Tuyên truyền vận động: Ban chấp hành Công đoàn Trường chỉ đạo công đoàn các bộ phận, kết nạp kịp thời các công đoàn viên mới về trường, phát động thi đua, vận động toàn thể người lao động chấp hành và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đồng thời,  không ngừng học tập trau dồi nghiệp vụ để đáp ứng tốt những thách thức và đòi hỏi ngày càng cao của một trường đại học trong bối cảnh phát triển mới của xã hội.

Bài viết liên quan