Hệ thống đào tạo

     Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), 33WIN (ĐHQGHN) đào tạo các ngành và chuyên ngành công nghệ hiện đại và luôn duy trì chất lượng thuộc nhóm các trường đại học công nghệ kỹ thuật dẫn đầu của cả nước.

     Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng hội nhập quốc tế, Trường ĐHCN xác định 3 phương châm đào tạo là:

  • Xây dựng môi trường học tập phát huy tối đa năng lực của người học
  • Tích hợp mật thiết đào tạo với nghiên cứu khoa học
  • Chú trọng đào tạo kỹ năng số, năng lực giải quyết vấn đề thực tế thông qua hoạt động thực hành, thực tập thực tế

    Trường ĐHCN hiện triển khai đào tạo 3 bậc học gồm

  • Bậc đại học: 16 ngành học, 18 chương trình đào tạo
  • Bậc thạc sĩ: 11 chuyên ngành
  • Bậc tiến sĩ: 9 chuyên ngành

    

Đào tạo đại học

      Trường ĐHCN tổ chức đào tạo các ngành học hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư bao gồm các ngành thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, tự động hóa và một số ngành công nghệ cao liên ngành.

       Chương trình đào tạo được thiết kế đáp ứng nhu cầu xã hội và xu thế phát triển chuyên môn ngành nghề và hội nhập quốc tế.

       Các ngành đào tạo, văn bằng và chương trình đào tạo như sau:

TT Ngành/chương trình Văn bằng tốt nghiệp Thời gian đào tạo chuẩn (năm)

1

Công nghệ thông tin CLC Cử nhân 4
2 Khoa học máy tính CLC Cử nhân 4
3 Hệ thống thông tin CLC Cử nhân 4
4 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC Kỹ sư 4,5
5 Công nghệ thông tin Cử nhân 4
6 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Cử nhân 4
7 Trí tuệ nhân tạo Cử nhân 4
8 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông CLC Cử nhân 4
9 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư 4,5
10 Kỹ thuật robot Kỹ sư 4,5
11 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử CLC Cử nhân 4
12 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư 4,5
13 Cơ kỹ thuật Kỹ sư 4,5
14 Vật lý kỹ thuật Cử nhân 4
15 Kỹ thuật năng lượng Kỹ sư 4,5
16 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Kỹ sư 4,5
17 Công nghệ hàng không vũ trụ Kỹ sư 4,5
18 Công nghệ nông nghiệp Kỹ sư 4,5

(CLC: chất lượng cao)

    Chương trình đào tạo được thiết kế và vận hành theo phương thức tín chỉ, sinh viên có thể chủ động thiết kế lộ trình học tập, học gia tăng các môn học lựa chọn hoặc các môn học thuộc các chương trình đào tạo khác theo nhu cầu và năng lực cá nhân. Đồng thời, sinh viên có cơ hội học và được cấp văn bằng thứ 2 (bằng kép) với một số chương trình trong Trường ĐHCN cũng như các trường đại học khác trong ĐHQGHN.

    Với chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên được học bổ sung một số học phần nâng cao về chuyên môn và kỹ năng, trong đó tối thiêu 40% môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh.

    Sinh viên được thực hành thực tập trên hệ thống trang thiết bị và phòng máy tính hiện đại, được cung cấp tài nguyên học liệu số. 100% môn học có website hỗ trợ giảng dạy, học tập.

    Từ học kỳ hè năm thứ 3, sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp.Trường ĐHCN hợp tác chặt chẽ với một số tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp hàng đầu để cung cấp môi trường thực tập và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Đào tạo sau đại học

Trường ĐHCN tổ chức đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ và 9 chuyên ngành tiến sĩ.

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ:

Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

    Học viên cao học, nghiên cứu sinh được tham gia các nhóm nghiên cứu tại các bộ môn và phòng thí nghiệm thuộc Trường ĐHCN cũng như tại các đơn vị đối tác. Trường ĐHCN khuyến khích và cung cấp môi trường cho học viên, nghiên cứu sinh làm việc toàn thời gian tại Trường.

    Trường ĐHCN hợp tác mật thiết với một số trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước. Học viên, nghiên cứu sinh có cơ hội nghiên cứu trong môi trường quốc tế và thực tập tại các trường đại học đối tác, 100% nghiên cứu sinh tốt nghiệp có công trình công bố tại các hội nghị, tạp chí quốc tế uy tín.

    Nghiên cứu sinh, học viên cao học có kết quả nghiên cứu xuất sắc có cơ hội tham gia trực tiếp các đề tài nghiên cứu, được hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu và xuất bản.

 

 

Bài viết liên quan